dimecres, 25 de gener de 2012

EL PP COMPENSA LA CAIGUDA D'INGRESSOS AMB LA PUJADA DE L'IBI

El pressupost de l'Ajuntament de Simat per a l'exercici en curs serà de 2.310.332 euros, trenta cinc-mil menys que el de l'any anterior. Hi ha una forta caiguda d'ingressos en diversos conceptes que el govern local compensa amb la pujada de l'IBI decretada pel Govern estatal. Així, està previst que caiguen en 8.000 euros els ingressos pel servei d'escoleta, la recaptació per multes urbanístiques serà 22.000 euros menor que la de l'any passat, i cauen també en 3.000 euros els ingressos previstos per la concessió de llicències urbanístiques, 2.500 euros meyns pels ingressos de la piscina, el canon d'aprofitament urbanístic es redueix de 7.000 a 2.400 euros, i en l'apartat d'ingressos diversos es preveu recaptar 14.000 euros menys que l'any passat. Hi ha altre conceptes en els quals també es preveu un caiguda d'ingressos, com ara llicències d'obertura d'establiments, IAE, etc, fruit de la situació econòmica que travessa el país. En l'impost de construccions els ingressos cauran també en 8.000 euros.
Tota eixa devallada generalitzada el govern del PP la compensa amb una pujada de l'IBI de l'11'7%, perquè mesures d'estalvi no se'n veuen. Això permetrà a l'ajuntament recaptar 715.000 euros d'IBI, 75.000 més que l'any anterior. El PP pensa estalviar uns quants milers d'euros en consum d'energia, i també ha rascat alguna cosa de conceptes com ara material d'oficina, subministraments, comunicacions (telèfon, internet), honoraris de pèrits municipals, dietes, a més de l'aportació al Pacte d'Ocupació de la Safor, que enguany no es fa (20.000 euros) etc. El PP recupera l'escola d'estiu, que costarà 4.500 euros, però elimina la subvenció al transport escolar, i redueix subvencions al futbol base (de 9.200 a 7.000 euros), i anul.la el voluntariat ambiental, que costava 3.000 euros. Així mateix, el Grup Muntanya Valldigna vorà reduïda la sua subvenció de 3.000 a 2.000 euros. L'aportació a la Mancomunitat de la Valldigna passa de 45.000 euros a 41.000. Tot i això, a Arc Iris le segueix semblant una despesa innecessària.
Les inversions reals cauen 16.400 euros, de 174.315 a 157.915 euros, un descens tampoc justificat si és que s'ha pujat l'IBI. I la gestpa artificial per al cam de futbol no té assignació.
La partida que absorbeix la major part de la despesa és la de personal, tot i que s'ha retallat en 8.000 euros els honoraris de pèrits municipals i la mateixa quantitat en contractacions externes. Així i tot, es dispara la despesa en sous de personal laboral temporal. Les retribucions de l'alcalde passen de 17.000 a 27.800 euros en absorbir les de personal eventual de l'anterior mandat (11.400 euros), que desapareix. Les retribucions de càrrecs electes (regidors del PP) passen de 19.000 a 20.000 euros.
En opinió d'Arc Iris, els estalvis s'han fet en excés en partides com ara Benestar Social, que perd 3.000 euros, o participació ciutadana, que en perd 1.000. La pujada de l'IBI haguera permés no només mantindre, sinó potenciar eixe tipus de serveis, i d'altra banda els 20.000 euros del Pacte d'Ocupació de la Safor que no estan previstos enguany s'hagueren pogut destinar a una partida específica per fomentar l'ocupació a l'àmbit local. I una última curiositat: estan previstos ingressos en concepte d'IAE per les cooperatives.

8 comentaris:

simpatitzant dels assessors del PSOE que amb carnet d'esquerra escriuen pagines d'EU a favor del PP ha dit...

El PP recupera l'escola d'estiu? que quan s'ha deixat de fer?

Simpatitzant dels partidets que s'han quedat casi sense representació ha dit...

Almenys en el pressupost de 2011 no hi havia cap partida de l'escola d'estiu.

simpatitzant dels assessors del PSOE que amb carnet d'esquerra escriuen pagines d'EU mamant-li-la al PP ha dit...

no saps ni el que s´ha fet a simat....
presentacions de llibre, escola d´estiu. on has estat este temps?

Simpatitzant dels partidets que s'han quedat casi sense representació ha dit...

A la finca de Sos, i tu?

Simpatizant del BLOC ha dit...

TE raó l'escoleta de estiu sempre s'ha fet a simat

Simpatitzant del simpatitzant dels assessors del PSOE que amb carnet d'esquerra escriuen pagines d'EU mamant-li-la al PP ha dit...

Ja tens un fan!!!!!!!!!!!!!!!

JO ha dit...

tasmaaaa!!!

Anònim ha dit...

Ací és l'únic lloc on es dóna informació dels pressupostos, una informació que es limita a desglosar les partides i les xifres, i encara hi ha u que posa una creueta en un pet d'article. És increïble.