dilluns, 27 de febrer de 2017

ARC IRIS RECOMANA ALS SIMATERS REVISAR EL PLA URBANÍSTIC

El Pla General Estructural (PGE, abans PGOU) estarà en exposició pública fins al 10 de març i Arc Iris recomana als veïns revisar-lo per estalviar-se possibles sorpreses que una vegada aprovat de forma definitiva resultaran difícils de modificar. No es tracta només de la protecció de l'entorn del Monestir o de la reducció del sòl industrial, el document inclou previsions a llarg termini que amb els anys poden comportar sorpreses si no es revisa, sobretot pel que fa a les futures obertures de vies públiques on ara hi ha parcel·les particulars. 

El PGE de Simat presenta importants novetats respecte al pla que estava vigent, sobretot del que es va frustrar de l'època de l'especulació.   Entre les novetats destaca que la reducció de l'espai dedicat a polígon industrial, que es queda en 82.000 metres quadrats enfront dels més de 300.000 que hi havia marcats. També es descarten les macrourbanitzacions i el camp de golf. La recuperació de cases desocupades o abandonades prima sobre noves expansions urbanístiques. El nou planejament elimina la zona urbana del carrer Els Brolls, declarada d'alta inundabilitat, mentre que preveu actuacions en la zona del poliesportiu, així com en lees entrades de la població.

El pla prioritza el turisme com activitat econòmica i diferencia dues zones turístiques,, una a l'entorn del Monestir i altra al casc antic. La Ruta de l'Aigua i la vertebració del ric Vaca són altres dos aspectes contemplats.

El nou desenvolupament urbanístic protegeix de forma més extensa el monestir, amb un espai protegit que va des del cenobi fins a la Xara, passant per la Fontarda i Els Clots. D'aquesta manera, l'entorn monacal quedarà lliure de qualsevol actuació urbanística que poguera modificar-lo o afectar a aquestes zones que destaquen per la seua importància patrimonial i mediambiental.

A partir del 10 de març l'ajuntament haurà de resoldre les al·legacions que es puguen presentar bans que la Generalitat aprove el nou ordenament.

S'han marcat xicotetes zones en les quals es permet urbanitzar, com és el cas que afecta a l'àrea d'influència del poliesportiu o la zona escolar. Aquesta última permetrà millorar l'entrada nord a Simat i millorar la ronda de la població.

1 comentari:

Anònim ha dit...

En la zona de l'entorn del monestir l'ajuntament podrà presentar un pla especial en el cas que vullguera fer alguna cosa en dita zona.