dimarts, 4 d’abril de 2017

EL CEIP LA VALLDIGNA APLICARÀ LA JORNADA CONTÍNUA

El col·legi públic la Valldigna, de Simat, aplicarà en el curs 2017-18 la jornada contínua, en haver aconseguit aquesta opció els vots necessaris en la consulta celebrada este dimarts. El centre necessitava 246 vots positius per a implantar la jornada continua el curs vinent, i n'ha aconseguit 259, mentre que 55 persones han votat en contra de la jornada contínua i el manteniment de l'actual horaro. Un vot ha estat declarat nul, i altre s'ha emés en blanc. En total ha participat el 76'14 per cent del cens. 
Els 259 vots a favor de la jornada contíua representen un poc més del 55% del cens necessari per aplicar el nou horari, és a dir, els vots positius han estat només catorze més dels necessaris. 
La jornada continua es un projecte de flexibilitat horària que millorarà la qualitat educativa del col·legi. Implica una redistribució coherent de les hores del centre per part dels alumnes, agrupant les hores lectives al matí, i deixant a la vesprada les activitats extraescolars voluntàries i gratuïtes.
L'horaria quedaria amb cinc hores de classes lectives entre les nou del matí i les dues de la vesprada, l'opció de menjador fins les 15:30, de 15:30 a 17 hores. Cada família pot escollir l'horari que més li convinga, bé fins a les 14 hores, quedar-se al menjador fins les 15:30, o quedar-se a les activitats fins les 17 hores. També hi ha l'opció d'eixir a dinar a casa a les 14 h i tornar a les activitats a les 15:30. 
La mesura comporta diversos avantatges, com la millora del rendiment acadèmic de l'alumnat en no haver-hi interrupcions horàries, flexibilitza l'horari de recollida d'alumnes, estalvia i racionalitza viatges al centre, distribueix el temps d'una forma lòlica i eficaç, millora la comunicació amb les famílies, diferencia la formació curricular de les activitats no curriculars, amplia les habilitats mitjaçant les activitats extraescolars, permet disposar de més temps d'oci, i apropa als alumnes més desfavorits a la realització d'activitats extraescolars gratuïtes. 
La jornada continua no implica la desaparició del menjador, ni la supressió de beques, ni suposa cap canvi horari, atés que qui ho desitge pot portar als fills a les 9 h i recollir-los a les 17 h. No suposa tampoc cap cost afegit a les famílies, i sobretot no és un procés irreversible: si els resultats no s'adapten als objectius es pot replantejar el model de jornada.