dimarts, 20 de juny de 2017

"PASQUALET DEL RAVALET" HA ESCRIT

Un lector amb el seudònim Pasqualet del Ravalet ens ha fet arribar via correu electrònic el següent apunt: 

"Sobre el balanç de gestió, se li està donant molta importància a l'aprovació del PGOU, com una fita inconmensurable. Jo voldria que m'explicaren quines són les conseqüències directes i reals sobre els ciutadans de l'aprovació del pla general, quins efectes tindrà sobre el dia a dia dels simaters, com repercutirà en la seua qüotidianetat, i quins beneficis reals aportarà als veïns i les veïnes. Açò no és una crítica, sinó pura curiositat".