dissabte, 2 d’agost de 2014

L'AJUNTAMENT ES VEU OBLIGAT A PAGAR COM A DOTACIONAL L'EXPROPIACIÓ D'UNA PARCEL·LA RÚSTICA

El ple de l'Ajuntament de Simat va aprovar este dilluns amb els vots del PP l'adquisició d'una parcel·la de tarongers annexa al poliesportiu, qualificada com a sòl urbà dotacional, per més de seixanta mil euros, quan el seu valor real és molt menor. L'Ajuntament, amb ampliació del poliesportiu o sense, s'ha vist obligat a adquirir la parcel·la en haver deixat passar el termini de cinc anys sense descatalogar la superfície, ni haver executat les obres d'ampliació del poliesportiu. 
El que no s'ha pogut aclarir, tot i la insistència de l'oposició, és si el termini ha transcorregut per neglicència, o realment le Govern local tenia planificat ampliar el poliesportiu. El fet és que fa dos anys va concloure el termini que l'Ajuntament tenia per haver descatalogat la parcel·la, i no ho va fer. Tampoc ningú dels serveis tècnics sembla haver advertit als polítics abans de que acabara el termini.
Els serveis jurídics, per la seua banda, només han encertat a l'hora d'advertir a l'ajuntament de que tenia l'obligació d'adquirir la parcel·la al preu esmentat, atés que un litigi als jutjats amb els propietaris el tenia perdut.
Faltes i errates al llibre de festes
Regidors de l'oposició han denunciat a l'apartat de precs del ple l'elevat nombre de faltes i errate que apareixen al llibre de les Festes 2014, que han quantificat en 150.