dissabte, 7 de març de 2015

EL MONESTIR EN BLANC I NEGRE, EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES


El Centre Excursionista de la Valldigna, en col·laboració amb la Mancomunitat i la Fundació Jaume II, inaugura el 12 de març al refectori del Monestir l'exposició fotogràfica "El Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna en blanc i negre", un compendi d'instantànies des dels anys setanta ençà que reflexa l'evolució del monument, des de l'abandó i la destrucció fins la posterior i paulatina restauració, passant per totes les etapes de recuperació dels diferents elements. 
La mostra permet fer un recorregut per cadascuna de les estàncies del cenobi i contrastar in situ l'estat original abans de l'adquisició per part de la Generalitat (1991), i l'evolució posterior amb les diferents fases de restauració. El fet de poder contrastar l'estat original amb l'actual és un dels principals valors de la mostra, a través de la qual es pot percebre amb nitidesa l'intens treball de recuperació que s'ha fet al recinte quan van a complirse vint-i-cinc anys de la seua compra per part de la Generalitat. 
La mostra és fruit del treball, la paciència i la tasca de catalogació del Centre Excursionista de Tavernes, qui disposa d'un volum de material gràfic que permet reconstruir com una pel·lícula la transformació del Monestir.