dijous, 26 de novembre de 2015

EL COL·LEGI PÚBLIC I EL POLIESPORTIU S'EMPORTEN LES MAJORS INVERSIONS DEL PLA DE LA DIPUTACIÓ

El bar del poliesportiu serà accessible.


Els més de cent mil euros que la Diputació destina a Simat dins el pla inversor municipal seran dedicats a obres d'accessibilitat a edificis públics, millores a l'enllumenat del poliesportiu, obres viàries a les Foies, i recuperació de patrimoni arquitectònic. Les inversions de major quantitat corresponen a una passarel·la de connexió entre els edificis nous i antics del col·legi públic i l'accessibiliat al bar del poliesportiu. Les obres han d'estar adjudicades en el termini de quinze dies i executades en no més de tres setmanes. 
La relació de projectes a finançar és la següent:
  • ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU I CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 15.838,90 euros
  • HONORARIS REDACCIÓ PROJECTE I DIRECCIÓ OBRA «ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA POLIESPORTIU I CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL» 1.713,36 euros
  • CONSOLIDACIÓ TRAM MITJÀ ANTIC AQÜEDUCTE DEL MONESTIR DE SANTA Mª DE LA VALLDIGNA 18.949,51 euros
  • HONORARIS REDACCIÓ PROJECTE «CONSOLIDACIÓ TRAM MITJÀ ANTIC AQÜEDUCTE DEL MONESTIR DE SANTA Mª DE LA VALLDIGNA» 1.418,58 
  • ADEQUACIÓ CAMÍ VEÏNAL DE LES FOIES PER A SENYALITZACIÓ DEL VIAL I BIONDA 15.404,05 euros
  • HONORARIS REDACCIÓ PROJECTE I DIRECCIÓ OBRA «ADEQUACIÓ CAMÍ VEÏNAL DE LES FOIES PER A SENYALITZACIÓ DEL VIAL I BIONDA» 1.398,57 euros
  • HONORARIS REDACCIÓ PROJECTE I DIRECCIÓ OBRA «REHABILITACIÓ PER A PASSAREL·LA DE CONNEXIÓ ENTRE L'EDIFICI ANTIC I EL NOU DEL CEIP VALLDIGNA» 2.682,63 euros
  • HONORARIS REDACCIÓ PROJECTE I DIRECCIÓ OBRA «REHABILITACIÓ PER EXECUCIÓ DE PASSAREL·LA D'ACCESSIBILITAT AL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL» 2.490,45 euros
  • REHABILITACIÓ PER EXECUCIÓ DE PASSAREL·LA D'ACCESSIBILITAT AL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL 31.645,81 euros
  • REHABILITACIÓ PER A PASSAREL·LA DE CONNEXIÓ ENTRE L'EDIFICI ANTIC I EL NOU DEL CEIP VALLDIGNA 34.504,58 euros