dimecres, 16 de desembre de 2015

LA UNIÓ DE LLAURADORS ALERTA DE QUE TRES MAGATZEMS DE LA RIBERA PODEN ESTAR COMPRANT FRUITA ROBADA

La Unió de Llauradors reclama un major control i vigilància davant la proliferació d'alguns magatzems en les zones productores de cítrics amb evident risc financer i que podrien fins i tot comercialitzar fruita procedent de robatoris, segons una nota emesa pel sindicat.
En aquest sentit, La Unió ha traslladat en els últims dies a la Delegació del Govern i la Conselleria d'Agricultura quatre comerços situats en la comarca de la Ribera i sospitosos de comercialitzar presumptament cítrics robats o almenys de procedència desconeguda. Es tracta de quatre signatures comercials que realitzen aquest tipus de pràctiques de dubtosa legalitat i per això La Unió ha demanat que s'inicien les gestions que consideren oportunes per a verificar que la procedència dels cítrics que entren en les instal•lacions d'aquestes empreses compleixen amb els requisits legals i sobretot, que se certifique l'origen lícit de la fruita. Normalment molta d’aquesta fruita anava a parar a la indústria que es ressent així també d'aquesta situació. 
La Unió ha detectat un increment de robatoris de diferents varietats de cítrics comercials que, suposadament, són venudes tant en mercats ambulants com en empreses, algunes d'elles amb un ampli historial d'infraccions, que no sol•liciten documentació (DATA, per exemple) que garantisca la procedència de la fruita. 
La Unió indica que al costat d'empreses comercials consolidades i professionals en el sector existeixen unes altres amb cert risc per al llaurador al que li compren o que es dediquen a comprar directament fruita sostreta. Cal evitar per tant les estafes i els enganys als llauradors ja molt afectats per la crisi de preus en les últimes campanyes i vigilar aquests magatzems que podrien comercialitzar cítrics presumptament robats dels camps.
En l'escrit remès per La Unió a la Delegació del Govern s'insta a les forces de Seguretat de l'Estat o policies locals a controlar i vigilar aquests magatzems i se sol•licite així mateix la documentació pertinent a fi de perseguir el robatori de collites i acreditar la procedència dels productes. També han reclamat a la Generalitat que controle, sancione i, en última instància, evite l'entrada comercial d'empreses de dubtosa fiabilitat. 
De la mateixa manera s'haurien de controlar tots aquells magatzems o establiments receptors de productes agrícoles susceptibles de treballar amb fruita procedència il•lícita i exigir-los la procedència documental dels mateixos (parcel•la i propietari), així com que demostren tindre els requisits legals per a la compravenda. En aquest sentit La Unió anima als llauradors i població en general a denunciar possibles magatzems sospitosos.