dimecres, 11 de gener de 2017

L'AJUNTAMENT ES FA CÀRREC DE SANT ANTONI


L'Ajuntament de Simat se n'ha fet càrrec en la seua integritat de la celebració de les festes de Sant Antoni davant l'absència de fester. S'hi faran pràcticament tots els actes habituals, tret del repartiment de coca. 
Davant això cobra més força la proposta que ha feet Arc Iris sobre la conveniència de crear una Junta Local de Festes com a organisme autònom, on hi estiguen representats diversos col·lectius relacionats amb el món de les festes, i que s'encarregue, en col·laboració amb l'Ajuntament, d'organitzar les distintes celebracions escampades al llarg del calendari festiu local, i de captar finançament.
Aquesta seria, en opinió d'Arc Iris la millor fòrmula d'evitar el que ha passat ara amb la festa de Sant Antoni, que es celebrarà amb els actes organitzats per l'Ajuntament, amb la col·laboració del bar dels jubilats. 
A més, una Junta de Festes es pot encarregar com cal d'altres celebracions que de forma paulatina s'incorporen al calendari local, com ara Carnestoltes o la Nit de les Ànimes, i si de cas de la Nit de Cap d'Any.
Arc Iris calcula que entre 250 i 300 simaters viatgen a altres municipis per a rebre l'any, el que suposa una despesa evadida d'entre 15.000 i 20.000 euros que bé podrien retindre's per a l'hostaleria local, sense comptar els desplaçaments que es podrien evitar amb una oferta atractiva sense eixir del poble.