dijous, 31 de maig de 2018

ELS PENSIONISTES REMETEN MOCIONS CONTRA ELS PLANS DE PENSIONS PRIVATS


L’Associació de Pensionistes de la Safor ha remés a tots els ajuntaments de la comarca una proposta de moció en la qual s’insta a la Comissió Europea a retirar l’anomenat producte paneuropeu de pensions individuals (PEPP), per considerar-lo no un instrument de protecció social, sinó un mecanisme d’acumulació de capitals La moció proposa als ajuntaments dirigir-se al Govern Español perquè recolze la retirada d’aquesta proposta en la Comissió Europea, dirigir-se als Grups Parlamentaris perquè rebutgen aquesta proposta de reglament quan isca a debat, i dirigir-se al Govern Español i als Grups Parlamentaris de la Comissió Europea per a demanar-li que estudien les mesures necessàries perquè els sistemes públics de pensions garantisquen unes pensions dignes i suficients. Així mateix, proposen eliminar les desgravacions fiscals de les que gaudeixen els fons privats de pensions.