dimecres, 29 de desembre de 2010

LA LLUM APUJARÀ EN GENER UN 9,8%

La mesura afecta vora 21 milions d'usuaris acollits a l'anomenada Tarifa d'Últim Recurs (TUR), amb potències contractades inferiors a 10 quilovats. En tres anys l’augment ha segut del 36%.
Al mateix temps es coneixen dos notícies.
La primera que les principals companyies elèctriques (Iberdrola, Unió Fenosa, Endesa i REE), estrenaran el 2011, repartint 1500 milions d'euros entre els seus accionistes. El major desembossament el realitzarà Iberdrola, que repartirà 600 milions d'euros.
La segona que per primera vegada, Espanya exportarà electricitat a França, gràcies a les abundants pluges i a l'augment de producció de les energies renovables.
Com és possible que es castigue d'esta manera a la ciutadania mentres les companyies elèctriques continuen repartint beneficis i venent electricitat a la resta d'Europa i El Marroc?
I encara no sabem el que ens queda per veure.