dimecres, 17 de desembre de 2014

EL PP ANUNCIA LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ SOBRE LES TARONGES DEL MONESTIR

El Govern local del PP de Simat ha anunciat que portarà al pròxim ple la proposta de creació d'una comissió d'investigació sobre la gestió municipal de les tasques agrícoles al recinte del monestir, i la venda de les collites de taronges, tal com havia sol·licitat ERPV abans de conèixer-se que l'ajuntament havia resultat estafat amb diversos milers d'euros per collites impagades als anys 2009 i 2010, quan era regidor d'Agricultura i primer tinent d'alcalde el propi regidor d'ERPV.
Hi ha diversos aspectes que es pretenen aclarir amb aquesta comissió. Un dels més enigmàtics, sens dubte, serà conèixer el motiu pel qual durant més de quatre anys ningú ha tingut constància de que hi havia collites per cobrar amb uns impagaments dels quals no hi havia constància a cap comptabilitat, ni figuren enregistrats en cap partida com a incobrats, tal com correspondria a qualsevol tipus d'ingrés públic, i com s'haguera fet per exemple en tributs incobrats. 
Altre dels aspectes sobre el qual es pretén estendre llum és la cessió d'empleats municipals a la Fundació Jaume II, la qual gestiona des de 2011 l'explotació agrícola del monestir, i les condicions en les quals es va cedir la mà d'obra.
La comissió estarà integrada, segons fonts del PP, per un representant de cada partit polític amb representació, a més del personal tècnic municipal que es determine.