divendres, 16 de setembre de 2016

25 ANYS DE LA COMPRA DEL MONESTIR, UNA EFEMÈRIDE QUE HA PASSAT INADVERTIDA


La compra del monestir de la Valldigna per part de la Generalitat ha complit 25 anys i l'efemèride haguera passat desapercebuda per a les institucions de no ser perquè el Centre Excursionista de Tavernes se n'ha encarregat de recordar-ho, i la millor forma de celebrar-ho  ha estat obrir al públic a la ciutat de València l'exposició fotogràfica "El Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna en blanc i negre", obra del Centre Excursionista de la Valldigna, en col·laboració amb la Mancomunitat i la Fundació Jaume II, que estarà oberta al públic entre els dies 29 de setembre i 22 de novembre al centre cultural la Llotgeta, de la Fundació Caja Mediterráneo, a la plaça del Mercat de la ciutat de València. 
La mostra ja va estar exposada durant el mes de març de 2015 al refectori del Monestir coincidint amb les celebracions del Dia de la Valldigna d'eixe anys. 
 L'exposició és un compendi d'instantànies des dels anys setanta ençà que reflexa l'evolució del monument, des de l'abandó i la destrucció fins la posterior i paulatina restauració, passant per totes les etapes de recuperació dels diferents elements. 
La mostra permet fer un recorregut per cadascuna de les estàncies del cenobi i contrastar in situ l'estat original abans de l'adquisició per part de la Generalitat (1991), i l'evolució posterior amb les diferents fases de restauració. El fet de poder contrastar l'estat original amb l'actual és un dels principals valors de la mostra, a través de la qual es pot percebre amb nitidesa l'intens treball de recuperació que s'ha fet al recinte quan ja s'han complit vint-i-cinc anys de la seua compra per part de la Generalitat. 
La mostra és fruit del treball, la paciència i la tasca de catalogació del Centre Excursionista de Tavernes, qui disposa d'un volum de material gràfic que permet reconstruir com una pel·lícula la transformació del Monestir.