dimarts, 28 de març de 2017

SIMAT FA EFECTIVA LA COMPRA DE TERRENYS RÚSTICS A PREU D'URBANS


L'Ajuntamenet de Simat acaba de pagar una quantitat que s'estima en vora 60.000 euros, que és el preu d'uns terrenys rústics annexos a la zona del poliesportiu que s'han hagut de comprar de forma obligatòria presumptament per una negligència. 
Tal com va aprovar el ple en la sessió de juliol de 2014, l'ajuntament estava obligat a l'adquisició d'una parcel·la de tarongers annexa al poliesportiu, qualificada com a sòl urbà dotacional, per més de seixanta mil euros, quan el seu valor real és molt menor. L'Ajuntament es va vore obligat a adquirir la parcel·la en haver deixat passar el termini de cinc anys sense descatalogar la superfície com a dotacional, ni haver executat les obres d'ampliació del poliesportiu presumiblement previstes. 
El termini de cinc anys va transcórrer per neglicència dos anys abans, en 2012. Ni els serveis tècnics van advertir de que acabava el termini, ni s'ha depurat cap responsabilitat patrimonial per danys a l'administració. 
El propietari de les parcel·les agrícoles esmentades acaba de rebre l'ingrés de la quantitat estipulada.