dimarts, 10 de juny de 2014

LA UNESCO ATORGA EL PREMI VALLDIGNA A ALFONSO RUS

Després de provocar un conflicte diplomàtic per les seues referències als moros arran del procés de venda del València CF, la Junta de Govern del Centre Unesco València noo ho ha tingut en compte i ha nomenat Premi Unesco Valldigna Mediterrani 2014 al president de la Diputació de València, Alfonso Rus, pel seu suport a les cultures àrab cristiana i jueva. El premi s'ha atorgat ex aequo amb el president de la Fondazione Roma Mediterrani, baró Francesco Mª Emmanuele Emanuele.
El suport prestat des de la Diputació a la Multaqa de les Tres Cultures, àrab, cristiana i jueva, ha contribuït a arribar al X Aniversari de la Multaqa en el Real Monestir de Santa María de la Valldigna (València), segons ha informat la corporació provincial en un comunicat.
L'homenatge de lliurament del guardó pels mèrits contrets, que la Unesco València distingix en la seua faceta com a president de la Diputació i per la seua voluntat personal, al servici del bé comú Mediterrani en els projectes de Cultura, Solidaritat i Ciutadania serà el diumenge 15 de juny en la solemne clausura, que tindrà lloc en el mateix monestir.
Multaqa significa trobada amistosa i això és el que s'ha celebrat durant una dècada en Simat de la Valldigna propiciant l'intercanvi i la diversitat cultural en els termes establits per la Unesco.
El Centre Unesco València s'ha dedicat durant este temps a posicionar en les ciutats històriques del Mediterrani la Multaqa com a un dels vèrtexs de la seua construcció, basada en la solidaritat i la cultura com a mitjà per a arribar a un mar en el qual encara actualment existixen guerres i conflictes, ha explicat la Diputació.