dissabte, 24 de gener de 2015

ERPV IMPUGNA ELS PRESSUPOSTOS DE SIMAT

El regidor d'ERPV, Joan Serra, ha impugnat els pressupostos de l'Ajuntameent de 2015 en considerar que en el procés d'aprovació s'ha obviat un tràmit preceptiu: una assemblea informativa oberta a la ciutadania per donar a conèixer el contingut i l'esperit dels comptes municipals, un pas, no obstant, que no s'ha fet amb els pressupostos que es van aprovar estant ERPV al govern local.
La impugnació s'empara en un reglament de participació ciutadana aprovat al mandat 2003-2007 a instàncies d'Arc Iris, segons el qual, abans de l'aprovació dels pressupostos, s'ha de sotmetre a una assemblea oberta per tal de fer-los participatius.
En teoria, la impugnació dels pressupostos en l'actual fase d'exposició al públic només es pot fer per tres causes taxades: que no s'ajusten a la legalitat, per omitir el crèdit necessari per al complimeent de les obligacions exigibles, o que els ingressos siguen maniffestament insuficients en relació a les despeses pressupostades.
No és el cas. No obstant, sembla que el Govern local està disposat a prendre en consideració la impugnació, invalidar l'acord d'aprovació dels comptes, i retornar a la cassella d'eixida incloent l'assemblea informativa. 
Arc Iris ja va informar a aquesta web dels pressupostos abans de l'aprovació, de les seues partides, dels increments, reduccions i altres variacions, i va denunciar que els comptes, de tan senzillls, eren inocus, sense objectius ni perspectives. Pràcticament una comptabilitat domèstica excessivament prudent i sense assolir cap risc, una política, en opinió d'Arc Iris, equivocada. 

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Quin és l'objectiu de la impugnació?

Perdre i fer perdre el temps, cosa que el molt honorable Sr. Serra saber fer, i de pas moure una mica la cueta i que es parli una mica d'ell.

Anònim ha dit...

En tota la legislatura no aubert la boca el Serra, i ara que venen eleccions ven donan lliçons. Que el compra qui no el conega Juanito.