dimecres, 23 de novembre de 2016

EL PLA GENERAL DE SIMAT ES SOTMET A AUDIÈNCIA PÚBLICA

L'alcale de Simat ha convocat una audiència pública per exposar el contingut del Pla General Estructural (aban Pla General d'Ordenació Urbana) que es remetrà a la Generalitat per a la seua aprovació, tal com estebleix el reglament de participació. L'audiència s'ha assenyalat per a este dijous 24 de novembre a les 19 hores a l'ajuntament.
El Pla General de Simat porta més d'una dècada encallat a causa de la indefinició política sobre els usos que se li pretén atorgar al territori, amb pressions polítiques i empresarials per al desenvolupament d'una macrourbanització lligada a un camp de golf que finalment no es permetrà amb el pla que es pretén aprovar. 
La nova proposta de pla general qualifica com a sòl d'especial protecció la zona agrícola inicialment escollida per al camp de golf, i redueix més o menys en una cinquena part les dimensions del polígon industrial, que es quedarà en uns 80.000 metres quadrats.