dimecres, 23 de novembre de 2016

RELACIÓ D'OBRES A SIMAT DEL NOU PLA DE LA DIPUTACIÓ

Eliminació de barreres als carrers Mare de Déu de Gràcia i Sant Vicent, la millora de diversos camins, i la repavimentació del carrer Sanchis Guarner són les obres que executarà Simat en la segona fase del Pla d'Inversions Financerament Sostenibles (PIFS) de la Diputació de València, que destinarà més de 12 milions d'euros a un total de 676 actuacions en els 187 municipis de menys de 5.000 habitants de la província. La inversió prové del romanent de 2015 i permetrà, “en lloc d'augmentar els guanys dels bancs, crear o mantenir al voltant d'un miler de llocs de treball en les comarques valencianes”, segons ha explicat el president Jorge Rodríguez.
Les actuacions es van a desenvolupar, sobretot, en edificis municipals, instal·lacions esportives, carrers i places, en la xarxa d'enllumenat públic i el sistema d'aigua potable dels municipis. Cada consistori ha analitzat la situació més urgent i que més beneficis va a aportar en la vida dels seus veïns, per a decidir en quins projectes concrets s'inverteixen les ajudes de la Diputació.
Aquest muntant se suma als 71 milions d'euros del romanent de 2014 que ja s'han invertit en 1.200 obres i han permès crear 2.400 llocs de treball. El president de la Diputació ha destacat “l'èxit de la primera fase del PIFS” i ha assegurat que aquesta nova edició d'ajudes també s'ha fet seguint els objectius que es van marcar en el seu moment: “que els diners s'invertisquen pensant en les persones i no en els bancs, que les adjudicacions es facen mitjançant criteris objectius i respectant l'autonomia dels alcaldes, i que les obres siguen sostenibles”.
La principal característica del PIFS, un pla proposat per Rodríguez per a invertir el romanent que va deixar l'anterior equip de govern, que va deixar de gestionar 72 milions d'euros, és ajudar als municipis a finançar actuacions que els propis alcaldes han identificat com a necessàries i que no impliquen sobrecostos en manteniment i conservació als quals els consistoris no puguen fer front després.
Criteris variables per habitants
Per la seua banda, el diputat de Cooperació Municipal, Emili Altur, ha destacat el caràcter objectiu dels criteris de repartiment d'aquestes ajudes, en funció del nombre d'habitants partint d'una base “justa i solidària perquè els xicotets municipis milloren el dia a dia dels seus veïns” mitjançant inversions sostenibles i sense costos complementaris.
D'una banda, els municipis de fins a 500 habitants han rebut 30.000 euros fixos més una variable de 13,70 euros per habitant; d'altra banda, aquells d'entre 500 i 5.000 habitants han comptat amb 50.000 euros més la mateixa variable de 13,70 euros per habitant. D'aquesta forma, l'escala contempla ajudes aproximades d'entre 30.000 i 120.000 euros, segons el nombre d'habitants dels municipis i en la franja en la qual es troben.
En funció d'aquestes franges, els municipis de menys de 100 habitants han rebut un poc més de 30.000 euros; els municipis d'entre 100 i 500 habitants entre 30.000 i 40.000 euros; els municipis d'entre 500 i 2.000 entre 60.000 i 80.000 euros; i els municipis d'entre 2.000 i 5.000 habitants entre 80.000 i 120.000 euros.

Relació d'obres

  • ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/ MARE DE DÉU DE GRÀCIA 7.424,61 euros
  • ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/ SANT VICENT  11.397,37 euros
  • REPAVIMENTACIÓ C/ SANCHIS GUARNER 12.052,21 euros
  • «ARREGLAMENT I MILLORA CAMÍ VEÏNAL CISTERNA DELS PACOS» 42.439,11 euros
  • «ARREGLAMENT I MILLORA CAMÍ VEÏNAL PONT DE CABANYA» 16.645,13 euros
  • «HONORARIS REDACCIÓ PROJECTE I DIRECCIÓ OBRA «ARREGLAMENT I MILLORA CAMÍ VEÏNAL PONT DE CABANYA»» 3.273,87 euros
  • «HONORARIS REDACCIÓ PROJECTE I DIRECCIÓ OBRA«ARREGLAMENT I MILLORA CAMÍ VEÏNAL PONT DE CABANYA» 1.284,05 euros
  • «HONORARIS REDACCIÓ PROJECTE «ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/ MARE DE DÉU DE GRÀCIA» 402,42 euros
  • «HONORARIS REDACCIÓ PROJECTE «ADEQUACIÓ VORERA PER A ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES C/ SANT VICENT» 617,75 euros 
  • HONORARIS REDACCIÓ PROJECTE «REPAVIMENTACIÓ C/ SANCHIS GUARNER» 653,25 euros