dimecres, 9 de novembre de 2016

EL SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ FUNCIONA MAL

El mal funcionament de l'Administració Pública està causant quantiosos perjudicis als ciutadans. En este cas es tracta del Servei de Gestió Tributària de la Diputació de València, en el qual l'Ajuntament de Simat, com molts altres, té delegada la gestió integral dels seus impostos, és a dir, emissió, cobrament i execució en el seu cas de la coacció.
De fa un parell d'anys molts dels rebuts domiciliats no es passen al cobrament a l'entitat bancària, i en  véncer els terminis els contribuents reben una notificació amb recàrrecs i costes que en alguns casos poden encarir un 100% l'import, per un mal funcionament no atribuïble al subjecte passiu, és a dir, qui paga. 
Quan el ciutadà es posa en contacte amb el servei per reclamar i preguntar els motius pels quals el rebut ha deixar d'estar domiciliat sense el seu coneixement, rep com a resposta que opte pels recursos, un procés farragós que fa desistir gran part dels perjudicats.
Arc Iris recomana al govern local que es faça càrrec de forma col·lectiva dels recursos dels nombrosos afectats pel mal funcionament del Servei de Gestió Tributària, atés que de forma individual molts d'ells renuncien a presentar recursos i opten per pagar recàrrecs i costes per una errada que ells no han provocat.
I si no, que l'Ajuntament revoque la delegació del servei i es torne a fer càrrec de la gestió tributària.