divendres, 29 d’octubre de 2010

L'AJUNTAMENT ES VEU OBLIGAT A ANUL.LAR PART DE L'ACORD DE PRESSUPOSTOS

El govern local s'ha vist obligat a portar al ple la proposta d'acord d'anul.lació d'un darrer acord de ple de data 1 de març de 2010 referent a l'aprovació de Pressupost Municipal 2010, en el punt relatiu als increments retributius del personal al servei de la corporació. Esta anul.lació está relacionada amb un acord posterior sobre la retallada de sous a funcionaris i càrrecs públics, en el que amb l'excusa de les mesures d'austeritat, se li va assignar a l'alcaldessa el sou que fins aleshore venia percebent Eladi Mainar com alcalde, acord que Arc Iris ja va posar en dubte.
No obstant, i davant les advertències d'irregularitat de les autoritats autonòmiques de Funció Pública, l'Ajuntament ha optat per anul.lar l'acord del mes de març pel que es pujava el sou al personal de forma indiscrimiada, quan haguera pogut optar per anul.lar l'acord posterior en el que es retallava el sou i de pas es feia aparéixer un sou de 1.400 euros a l'alcaldessa del que no hi ha aprovació de ple.
En el fons, el que sí tenim és una mala pràctica administrativa derivada d'una gestió política que ja ha generat més d'un embolic i maldecap a l'administrat.