dimarts, 26 d’octubre de 2010

MÉS IMPOSTOS, MENYS SERVEIS

Després del colp que ha suposat l'increment de les taxes i conceptes del rebut de la recollida i tractament de fem, l'ajuntament permet que el consorci elimine el calendari de recollida de voluminosos. Des d'ara a Simat no tenim servei de recollida periódica de voluminosos, i quan hom tinga algun objecte voluminós del que desfer-se'n té dos opcions: anar a l'ecoparc o telefonar a l'empresa concessionària de la recollida (el cost de la telefonada cal afegir-lo a l'increment de la taxa). Amb l'increment que han patit els simaters en la taxa, ben bé mereixien una recollida periòdica de voluminosos, sense necessitat d'estar a la disposició de l'empresa i del dia que a ella li viga bé.
A Simat ho consentim tot. El tio Carmelo amb l'haca i la trompeta era més efectiu i més barat que les modernes empreses adjudicatàries amb tot de tecnologia i vehicles d'última generació. Només li faltava un lloc per tractar els residus.
El ciutadà té diversos motius per qüestionar la política del tripartit, però sobretot l'actual govern local haurà de retre comptes per la seua voracitat recaptatòria amb nous impostos, increments injustificats, reducció de bonificacions, i un mal calendari fiscal que fa que moltes famílies no puguen fer front a tot el que els arriba en un mateix dia.