diumenge, 29 de setembre de 2013

L'URBANISME COMENÇA A MOURE'S

Les reunions informatives que l'alcalde de Simat, Sebastián Mahiques, va prometre per al mes de setembre al voltant del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), s'han convertit en una reunió celebrada entre els regidors de la corporació i el tècnic suposadament encarregat de redactar el document, Bernardo Montserrat, sense cap procediment de participació del públic ni cap canal d'informació ciutadana.
Segons s'ha després d'esta primera reunió, el PGOU es tramitarà amb un polígon industrial de mig milió de metres quadrats que s'executaria per fases, amb una primera actuació de 200.000 metres quadrats. Pel que fa a la zona del camp de golf, Montserrat no té intenció de mantindre-la com a sòl agrícola protegit, per si de cas un dia reviscola l'urbanisme i es pot requalificar, i la seua proposta és de catalogar-lo com a no urbanitzable, que traduït vol dir que de moment no s'hi pot fer res, més endavant vorem.
Fonts consultades entre la corporació han expressat el seu malestar amb l'enginyer, al que acusen d'actuar com un membre més de la corporació, interessant-se fins i tot a l'inici de les reunions per l'adscripció política de cada regidor i donant preferències per unes propostes sobre altres. Arc Iris exigeix al Govern Local la separació immediata de Montserrat de les tasques de redacció del PGOU de Simat per ser una persona amb provada inclinació cap als camps de golf, i per tant, amb manca d'imparcialitat a l'hora de dissenyar el futur urbanístic de Simat.