dilluns, 12 de juliol de 2010

BAN COERCITIU

Divendres 9 de juliol, 14 hores. El modern sistema municipal de megafonia emet un ban que amb la seua literalitat aproximada diu el següent: La Regidoria de Medi Ambient (Serra) informa de que cal reciclar els residus, perquè dipositar el fem al contenidor verd és més car. Després de dos dies d'analitzar la serrutxada, Arc Iris no ha pogut determinar si es tracta d'una mesura coercitiva, d'una advertència, d'un consell, d'una compulsió sobre les persones, o d'una justificació de la nova taxa de tractament que ha saturat la paciència dels contribuents.
No sabem si el que està fent la Regidoria és obligar-nos a reciclar, aconsellant-nos, advertint-nos del sobrecost de no reciclar, o justificar les seues polítiques escurabutxaques. El ben cert és que el que s'ha constatat després de l'aplicació d'un augment d'impostos per la recollida de fem a causa del tractament, és que el personal s'ha saturat.
D'altra banda, cal puntualitzar que hui per hui el reciclatge és un acte de voluntat pròpia de cada ciutadà, i per tant s'entén menys encara un ban que diga que cal reciclar, quan el que està fent el regidor amb la seua política escurabutxaques és justament el contrari: disuadir la bona voluntat del productor de fem: el ciutadà.
Arc Iris ha advertit en diverses ocasions de la voracitat recaptadora d'aquest equip de govern, una voracitat que no s'ha traduït en inversió productiva. Si l'augment de la recaptació haguera estat destinada a consolidar bens, infraestructures o serveis públics encara haguera tingut sentit. No obstant, amb l'aprovació dels pressupostos constatem cada any que d'una quantaitat de més de dos milions d'euros, la inversió real de l'ajuntament de Simat és de poc més de cent-mil euros. Per tant, on va destinat l'augment de la recaptació? Deixem la pregunta oberta.