dimecres, 28 de juliol de 2010

TRAMPA


El govern local va tractar de fer passar ahir pel ple un acord de retribucions que no ho és. En realitat és una modificació de les quantitats a percebre sobre l'únic acord de retribucions vigent, que és el del 29 de setembre de 2008, per tal d'aplicar una rebaixa del 3% tot seguint el reial decret pel que s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.
La proposta figurava a l'ordre del dia en el pun 11 com a "Aprovació modificació retribucions càrrecs electes", i proposava, per simplificar-ho, una reducció de sous del 3%. No obstant, el govern local ha aprofitat l'avinentesa per a borrar el nom d'Eladi Mainar i posar el d'Agustina Brines Sirerol. És una trampa basta amb la que el govern local pretén assignar un sou de 1.200 euros (menys el 3%) a la nova alcaldessa, tirant per la drecera.
Al primer requadre hi figura l'acord de retribucions aprovat en setembre de 2008 segons el qual Eladi Mainar cobra 1.200 euros. Amb la proposta d'ahir s'acorda retallar un 3% eixa assignació, però no obstant això, al quadre resultant desapareix el nom d'Eladi Mainar i apareix el d'Agustina Brines Sirerol amb la retallada del 3% i una assignació mensual de 14 pagues de 1.164 euros.
És una trampa. Agustina Brines no es pot retallar el 3% de 1.200 euros, perquè no hi ha cap acord que diga que Agustina Brines cobra 1.200 euros.
Aprofitant una proposta per rebaixar sous s'han intercanviat els noms de forma basta per tal d'eludir una vertadera proposta de retribucions que s'ha d'aprovar al ple per majoria i que ha d'anar acompanyada de tot tipus de detall sobre compatibilitats i situació laboral de la perceptora.
L'acord pres ahir sobre la modificació de retribucions és il.legal perquè s'ha aplicat la retallada sobre unes retribucions que no existien. Agustina Brines Sirerol no tenia assignat per acord de ple cap sou de 1.200 euros, i per tant difícilment se li pot aplicar una rebaixa del 3% sobre eixa quantitat. En qualsevol cas, la rebaixa se li tenia que aplicar sobre el sou que té assignat a l'acord de retribucions de 2008, que es de 330 euros al mes, i és l'única quantitat que hui per hui pot percebre Agustina Brines Sirerol mentre no s'aprove un nou acord de retribucions.
A banda, caldrà saber si des del 17 d'abril ençà Sirerol ha estat cobrant 1.200 euros, i en base a quin acord.
A eixes quantitats cal afegir les assistències a plens, comissions i reunions, que són de 81, 41 i 23 euros, respectivament.
El regidor d'EU-Arc Iris ha encarregat ja els informes necessaris per tal de comprovar si pertoca recórrer per la via administartiva aquest nyap.

3 comentaris:

Simpatizant del BLOC ha dit...

Com sempre el multigovern de les "xapuses" No hi ha res a dir a la web he de dir que podrien pulsar l'intencio de vot per a les elecions autonomiques al nostre poble gracies

Anònim ha dit...

jo sóc apolitic,i crec que arc-iris esta destapant moltes coses.I als del govern o als seus simpatitzants dir-los que:qui diu les veritats perd les amistats(si és que són amcics,que no és el cas).Més coses hi hauran amagades,més...que amb els diners,tots es tornen bojos...

Anònim ha dit...

L'oposició es fa sempre, estiga qui estiga al poder,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,