dilluns, 19 de juliol de 2010

TEMPERAR ELS ÀNIMS PEL REBUT DEL FEM


Difícil tasca i difícil justificació. Era previsible que el cost del tractament del fem anava a augmentar, però no és menys cert que la repercusió sobre el rebut final depén de cada ajuntament, que també ho devia haver previst retallant d'altres partides per tal que la repercussió fóra zero.
L'entrada en el consorci de la Ribera ha suposat una nova taxa pel tractament dels residus, que en el cas de Simat és variable fins als 107 euros que s'ha fet pagar als establiments públics. A això cal afegir el rebut anual de recollida, que fins ara era com a mínim de 95 euros, amb increments progressius per a activitats sota llicència.
El fet irrebatible és que ha pujat la taxa de recollida i tractament de fem, i que l'Ajuntament no ha fet res per a que les noves condicions del consorci de la Ribera no repercutisquen sobre el saturat contribuent. La solució del regidor de Medi Ambient és incitar a reciclar. No es tracta d'un arravatament ecologista. Sezillament, quan menys fem entre al contenidor verd, menys pagarem pel tractament, atés que el rebut pel tractament anirà en funció de les tonellades recollides. És per això que Serra insta a reciclar i ha omplit els carrers de nous contenidors. És a dir, Serra deixa en mans de la bona voluntat dels ciutadas la minoració de la taxa de tractament, en compte d'aplicar polítiques, que sí estan al seu abast, per a reduir la taxa de recollida.
Les dades que l'Ajuntament de Simat ha proporcionat al diari Levante-EMV per elaborar la informació sobre els rebuts del fem són inexactes. S'ha proporcionat el preu mínim de tractament de fem, quan en realitat les activitats qualificades estan pagant el doble.
De moment l'única mesura ha estat bonificar en un 50% la recollida per a persones majors de 65 anys que visquen soles. No obstant, el que l'ajuntament deixa d'ingressar per aquesta mesura és mínim. Caldrà conéixer quants veïns de Simat han sol.licitat acollir-se a aquesta bonifiació per conéixer el seu impacte econòmic sobre les arques municipals.
L'Ajuntament de Simat haguera pogut mantindre el cost conjunt de la recollida i tractament al nivell de l'any passat només retallant, per eixemple, en aplecs. El circ és car, i els castigats contribuents de Simat no tenen perquè vore augmentar els rebuts del serveis públics mentre els ingressos municipals no es dediquen a infraestructures productives. La inversió real de l'ajuntament és de riure. Per contra, els saraus són diversos. Només suprimint esmorzars i dinars (Arc Iris ha publicat la relació de 2009) s'haguera pogut contindre el rebut de recollida i tractament de fem, però no, s'ha optat per la pujada. Difícil justificació.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Es pot observar estos dies entre els simaters un gran malestar al voltant de la nova taxa d'arreplegament de residus (molta gent ha deixat de reciclar per lo que considera fer-los la feina i damunt pagar, altres volien negar-se a pagar però ho han fet davant de la amenaça d'un recarrec).
També han corregut bulos mitjançant missatges d'Internet i el boca a boca de que ahí hi han molts que estan fent el negoci o que a eixa empresa l'únic que l'interessa'es l'orgànic i que la resta es mescla en quan arriba al seu destí.
Lo que està clar és que la gent no s'acaba de fiar tenint en compte la feina que fem tots els dies separant i el espai que ocupen tots els poals.
He decidit acudir a la pàgina del Arc Iris creguent que ho haurieu estudiat a fons donat que armeu un cacau per la tonteria més gran.
Però quina ha segut la meua sorpresa al vore que es tracta el tema per damunt i proposant com a alternativa que no vinga el circ i similars. La segon sorpresa ha segut que hi han "0" comentaris a esta noticia.
La meua conclusió és que no esteu conectats amb els problemes reals, els que estan plantetjats al carrer. Serà perquè heu abusat massa en ocupar-vos de les xancletes i bermudes dels regidors o dels pels que li puguen eixir a Serra del nas?
Quina decepció!, amb temes com estos és on podrieu ser útils, fent una crítica justificada i informada, però està vist que els ciutadans no conecten ací quan hi ha alguna cosa que els preocupa.