dijous, 8 de desembre de 2011

224.000 persones al País Valencià no reben cap tipus de prestació

La situació dels milers de valencians i valencianes que es troben a l’atur s’agreuja. Cada vegada hi ha més persones que no reben cap tipus de prestació i al País Valencià en són ja 224.000.
Les prestacions contributives sols abasten al 28% de les persones aturades i les no contributives al 30%. Per tant, més de 157.000 persones del PV reben algun tipus de subsidi, és a dir, poc més de 400 euros al mes. El nostre model productiu també influeix en la qualitat de les prestacions contributives, les quals es calculen sobre la base del salari percebut en els darrers 180 dies. En un model productiu anclat en un sector serveis amb una alt índex de temporalitat, i salaris baixos, les prestacions, per tant, són també molt baixes.
Si volem viure en una societat cohesionada i justa, cal atendre a les persones, que estan aturades contra la seua voluntat.
Es poden establir mecanismes per aplicar polítiques actives, itineraris individualitzats d’orientació i de formació, de vincular les polítiques pasives amb les actives, però no hem d’oblidar que tot açò, totes estes polítiques no serviran de res, si al final no hi ha llocs de treballs que oferir.
I la gent ha de poder viure.