dimecres, 23 de juny del 2010

MEDI AMBIENT DENEGA UNA NOVA SUBVENCIÓ A SIMAT

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, en mans de Cotino Sedesa, ha denegat una nova subvenció a l'Ajuntament de Simat sol.licitada per a executar la segona fase de la renovació de la xarxa d'aigua potable, tot i que en aquesta ocasió sembla que Serra no té la culpa, atés que les raons que ha donat la conselleria són subjectives. És a dir, ha denegat la subvenció perquè li ha donat la gana.
La resolució ve publicada al Diari Oficial de la Generalitat de dilluns 21 de juny, i en ella hi ha una relació de 38 municipis als que se'ls concedeix una subvenció mitja de 45.000 euros per a obres relacionades amb el cicle hidràulic. No obstant, hi ha altres 281 municipis valencians als que se'ls denega l'ajuda, la majoria de conformitat amb criteris de prioritat i en atenció a la disponibilitat pressupostària, previ informe tècnic.
Vist el que s'ha vist, Arc Iris recomana al regidor que fa de Cotino a Simat que en la pròxima convocatòria trie per a demanar la subvenció una obra urgent i prioritària per tal de no donar peu a la conselleria a desestimar la petició.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Redeu Serreta i això que tens assessor.