dijous, 14 de novembre del 2013

ARC IRIS DEMANA AL GOVERN DE SIMAT QUE COMPROVE SI LES OBRES DE LA FONT MENOR S'AJUSTEN A LA PROPOSTA

Arc Iris demanarà formalment al Govern local de Simat que comprove que les obres de renovació de voreres que s'estan executant a la Font Menor es corresponen amb les característiques tècniques de la proposta guanyadora del contracte públic, així com el compliment de la clàusula que obligava al contractista a emplear a cinc treballadors locals. 
Arc Iris, a través del regidor Víctor Mansanet, instarà al Govern a vigilar que tots els elements maerials emprats a l'obra s'ajusten en qualitat i preus als que s'hi van indicar en la proposta de l'empresa adjudicatària, que va resultar guanyadora per haver presentat l'oferta més econòmica, sense cap altre requisit, i de no ser així, exigirà les corresponents penalitzacions contemplades a la Llei de Contractes del Sector Públic o la denúncia de l'adjudicació. 

6 comentaris:

Anònim ha dit...

M'agradaria saber si eixa petició vostra de que es fassen les degudes comprovacions per part de l'Alcaldia sols es pot presentar en un ple, perquè, si és així, ja haurem arribat tard, donat que ja hi ha una part del clavegueram enterrat i no paren de avançar les obres.

Anònim ha dit...

Les obres es revisen pel tècnic municipal sempre. A més tots els canvis que es puguen fer en l'obra durant la seua execució es fan amb el vist i plau del tècnic municipal. Al final de l'obra hi ha una certificació de la mateixa i del mateix tècnic com a que està tot correcte.No crec que el tècnic certifique res que no estiga ben fet.

Anònim ha dit...

Doncs ens topem amb un mur perquè està baix la seua responsabilitat i val el que ell diga. Però si hi han dubtes per part dels ciutadans de que tot siga correcte, seria tot un detall que donara explicacions als regidors que ho demanaren i aclarira cada un dels punts que estan baix sospita.

Anònim ha dit...

Supose que no hi haurà cap problema en donar l'explicació que pertanya, es més, sent regidors deu ser una obligació.No creus?.

Anònim ha dit...

Ho crec, a veure si és veritat i no ens quedem amb les ganes.

Anònim ha dit...

Si voleu informació de les darreres noticies sobre este tema entreu en l'article de baix d'este "Cinema d'autor al casal jove" i al final de tots els comentaris expliquem com estan les coses a hores d'ara.