dissabte, 2 de novembre de 2013

EL PLE DE TAVERNES DEMANA A IBERDROLA QUE COMPLISCA EL CONVENI DE 2003


El ple de l’Ajuntament de Tavernes convocat per a dilluns 4 de novembre inclou una proposta de resolució en la qual es demana a Iberdrola que acomplisca el conveni signat entre l’Ajuntament i l’empresa Iberdrola en 2003, segons el qual la compannyia distribuidora es comprometia, entre altres coses, a extraure del casc urbà diverse línies de mitja tensió. Deu anys després de la polèmica signatura d’aquell conveni, que va generar massives protestes (a la imatge), l’acord està encara per complir en la seua totalitat.
Els alcaldes de la Valldigna d’aquella època, en concret Vicent Palomares de Simat de la Valldigna, Jesús Ferrando de Benifairó de la Valldigna i Eugenio Pérez de Tavernes de la Valldigna, van signar el conveni amb Iberdrola i la Consellería d’Infraestructures per al traçat de la línia d’alta tensió. I açò a pesar que el Ple de l’Ajuntament de Simat va deixar sol al seu alcalde recolzant la línia, ja que ni els seus companys de partit, que es van abstenir, ni les forces progressistes van recolzar l’acord. Amb l’acord, Iberdrola i la Consellería pogueren seguir els tràmits, amb les llicències municipals i iniciar les obres corresponents, amb la novetat del traçat subterrani en diversos trams i la desaparició de les línies de 60 i 132kw. situades a l’interior de Tavernes.
El traçat havia estat declarat prèviament per la Generalitat d’Utilitat Publica, fent cas omís a les reivindicacions dels ciutadans i incomplint les promeses i acords per a consensuar un traçat en tot el seu conjunt; compromisos realitzats amb les entitats de la Valldigna. 
L’acord de 2003 es va coure entre la Generalitat Valenciana i la pròpia empresa Iberdrola, signant un conveni per separat amb els alcaldes de les poblacions de Simat, Benifairó i Tavernes de la Valldigna; amb l’excepció de Simat, on el Ple no va ratificar el conveni signat per l’alcalde,, Vicent Palomares, convertit després en inversor en horts solars a Navarra.
El traçat segons el conveni s’havia aconseguit gràcies a les negociacions amb els respectius Ajuntaments, que fins a eixe moment es mantenien en contra del traçat i l’empresa Iberdrola. Contemplava el desmantellament d’altres línies i l’allunyament dels nuclis urbans, segons les situacions. 
En les poblacions de Simat i Benifairó de la Valldigna prevalia més el soterrament de la línia al pas prop dels nuclis de les poblacions. 
Cal destacar que a Simat de la Valldigna, ha sigut sempre la població a la que més s’ha perjudicat en tots els traçats alternatius projectats, i en el traçat que finalment es va executar passa a tan sol 30 metres del seu casc urbà. A més, el traçat soterrat ha inutilitzat per a l’ús públic un camí rural molt transitat per vianants que l’utilitzaven per a passejar o fer esport. Ara no està recomanat utilitzar eixe camí.