dissabte, 16 de novembre de 2013

LA SOLDARITAT SUBSTITUEIX EL DESINTERÉS INSTITUCIONAL EN L'ATENCIÓ A PERSONES DEPENENTS


El voluntarisme i la solidaritat substitueix el desinterés institucional en l’atenció a persones depenents. Divendres es va presentar a Tavernes l’associació benèfica ACUDE, que ha començat les seues activitats, en compliment dels seus objectiu d’ajuda als depenents, cuidadors, familiars i amics . Els seus objectius són donar suport psicològic , legal, social i econòmic a les persones majors i depenents , donar informació i formació als cuidadors i familiars, oferir activitats adequades a les necessitats dels seus associats (activitats ocupacionals, rehabilitadores i d’oci per a majors), promoure la sensibilització ciutadana respecte a la problemàtica que envolta als dependents, crear grups d’auto-ajuda per a familiars, gestionar l’arreplegada i distribució d’ajudes tècniques ( cadires de rodes, caminadors, llits articulats, etc.), atendre a malalts i familiars de tot tipus de demències i malaties degeneratives (Alzehimer, Parkindson, etc. ), i constituir una borsa de treball per a cuidadors.