dilluns, 22 de desembre de 2008

EL GOVERN LOCAL S'INVENTA UN PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA QUE NO HA EXISTIT


El govern multiideològic vol fer del marcat una sala multiusos per tal de suplir
l'absència d'una casa de la cultura en condicions.
El govern multiideològic de Simat s'ha inventat un procés de participació ciutadana que no ha existit per tal de triar els projectes a finançar amb el Pla de Zapatero, una vegada aprovats ja els projectes que ha proposat el tripartit sense consultar ningú.
En adonar-se'n a través d'una denuncia publicada a la web d'Arc Iris de que la relació de projectes havia estat aprovada sense cap procés de participació ciutadana, el govern multiideològic va tractar de dissimular, i en el mateix ple en el que divendres passat s'aprovaven els projectes, va oferir un pla de participació ciutadana per tal de conéixer l'opinió dels veïns, associacions i partits polítics. Tot una pantomima, perquè el tripartit va acudir al ple de divendres amb els cinc projectes ja decidits: remodelació urbana de la Font Menor, rehabilitació de les pleces de l'Església i del Colomer, reparació del cementiri i habilitació d'una sala multiusos a l'edifici del mercat municipal.
El mateix divendres Arc Iris denunciava a la web la sobèrbia del govern local en no donar l'oportunitat a ningú de dir la seua, i per la nit al ple, amb els projectes aprovats, ofereix un fals procés de participació ciutadana que ni es farà ni canviarà res.
El govern multiideològic ha emprat en part la filosofia de la proposta d'Arc Iris per a invertir els 605.000 euros de Zapatero, encara que variant els projectes per tal de no reconéixer que la idea partia d'Arc Iris. Així doncs, la rehabilitació integral del casc antic que proposava Arc Iris l'ha feta seua en part el govern multiideològic, però variant els projectes per tal que no coincidiren. Només la rehabilitació de la plaça de l'Església hi figurava en la relació de projectes proposada per Arc Iris. Pel que fa a la resta, el govern multiideològic ha triat altres dos espais a remodelar per tal de no coincidir amb les propostes d'Arc Iris, i el resultat serà un no res, perquè la plaça del Colomer que vol rehabilitar el tripartit no necessita cap rehabilitació. Hi ha espais més degradats a Simat que necessiten actuacions amb més urgència, però el govern multiideològic no podia rebaixar-se a accpetar propostes d'Arc Iris.
En opinió d'Arc Iris, la rehabilitiació de la plaça del Colomer, junt amb la reconversió del mercat municipal en una sala multiusos, és una aberració. Arc Iris ha fet una proposta per a invertir els diners del Pla de Finançament Local que no ha sigut presa en consideració, però una vegada el govern multiideológic s'ha decidit a tirar els diners amb el mercat municipal i la remodelació de la plaça del Colomer, Arc Iris afirma que si el mercat ha perdut les seues funcions com a espai comercial, hauria de ser enderrocat per a recuperar la plaça del Colomer i reposar-la en el seu estat original, amb la qual cosa no caldria cap remodelació dels quatre carrerons que hi ha al voltant del mercat, sinó la reposició integral de la plaça.
Fer del mercat una sala multiusos és només un pegat per solventar l'absència d'una casa de cultura en condicions al nostre municipi, i els diners de Zapatero no en tenen cap culpa per a malbaratar-los.
Arc Iris proposa arribar a un acord amb les dos parades que queden obertes al mercat, enderrocar l'edifici i retornar la plaça del Colomer al seu estat original. És un deute del poble amb els veïns de la plaça.

7 comentaris:

Anònim ha dit...

Aquesta informació és de la pag web de ERPV de Simat.


SR SERRA PERQUÈ NO REALITZA MAI EL QUE DEMANA QUAN ESTA EN L'OPOSICIÓ


MOCIÓ QUE PRESENTA JOAN SERRA I FOLGUERÀ, REGIDOR
PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA
IL.LM. SR. SEBASTIAN MAHIQUES MORANT, ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA.
MOCIÓ PER A L’ELABORACIÓ D’UNS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS.

Per tot això, el grup municipal de l’ESQUERRA REPUBLICANA proposa al ple d’adopció
dels següents ACORDS:

Primer. Un cop l’equip de govern tinga una proposta de pressupostos, la farà arribar a
tots els grups polítics, en suport informàtic, i es donarà un temps prudencial al voltant
de 15 – 20 dies per poder-los treballar. Es convocarà llavors una reunió amb l’objectiu
no de crítica a la proposta, si no de fer i recollir aportacions que puguen millorar-la.

Segon. El mateix procediment es farà amb les entitats del poble, especialment aquelles
que per la seva base social o pel seu mandat, estan íntimament relacionades amb les
inversions municipals, sense oblidar les entitats culturals i esportives i les associacions
de mares i pares de les escoles,

Tercer. Es repetirà aquest procés amb els comerciants i industrials i llauradors per oferirlos
també la possibilitat de fer aportacions i de ser escoltats.

Quart. La forma de fer aquestes reunions per tal de garantir l’agilitat i que no s’eternitze
el procés d’aprovació de pressupostos, serà una decisió de l’equip de govern, desprès d’
haver escoltat les propostes que des de l’oposició es poden fer. El mateix criteri
s’aplicarà per als continguts que es poden fer més o menys públics en referència a
informació i dades reservades que podrien ser susceptibles de usar-se indegudament o
que contravinguen la llei de protecció de dades o altres ordenances.

Cinquè. L’equip de govern es compromet a recollir aquelles aportacions als pressupostos que vinguen argumentades i recolzades per un nombre important de ciutadans, a través de les seves organitzacions socials i polítiques i que no siguin contràries a la legalitat.

Sisè.L’equip de govern es compromet a complir els compromisos adquirits en el reglament de participació ciutadana

Anònim ha dit...

mare meua Si el trio havera proposat tirar el mercat. no deurieu de publicar res despres de la cassalleta que despres passa el que passa.

Anònim ha dit...

El mercat fou construït en els anys 60, és a dir un espai public va ser reconvertit en urbà amb l'oposició de tots els veïns.
No estaria malament que la barbaritat que es va realitzar fora ara corregida.
Els diners que es va a dilapidar en el mercat estaria millor reinvertir-ho en la casa de la cultura i solar adjacente per ejemple.

Anònim ha dit...

Al del segon comentari:

Tot el món mentix però no importa, perquè ningú escolta.

Anònim ha dit...

Tirar-lo per tirar-lo, no.

Però si es tracta de tirar-lo perque no es gasta i hi ha un pla millor (recuperar la plaça, ajardinar-la, etc..). a leshores no és una idea tan descabellada.

Anònim ha dit...

i als comerciants que els donen...
adeu M Loles. M Pilar, Salva adeu l´arc vos vol fer fora

Anònim ha dit...

el mercat no fa falta tirarlo, esta be com esta, ja mes de 2 parades i els dimecres mes encara.
ni falta sala multiusos ni rehabilitar la plaça, el unic que fa falta es reformarlo mes nou i modern. res mes