dimecres, 2 d’abril de 2008

EL DISCURS DE L'ALCALDE EL DIA DE LA VALLDIGNA

Projecte del polígon industrial de Simat.


L'alcalde, Seba Mahíques.

Sembla que l'aposta de futur per a Simat del grup municipal de govern del PP és el turisme cultural. Així es desprén almenys del discurs que va pronunciar l'alcalde, Seba Mahíques, a l'acte institucional que obria la celebració del Dia de la Valldigna. Va dir que per al govern municipal la principal aposta de futur és el turisme cultural, sostenible i solidari, i que cal dirigir les accions de govern cap a eixa línia, i reclamar el suport de les institucions supramunicipals.
Bones paraules, però ara calen fets. Des de que el cultiu de la taronja va deixar de ser rendible per a les famílies de Simat, ningú ha estat capaç d'oferir una alternativa com a mitjà de vida per a generar riquesa. El polígon industrial és encara poc més que un projecte. Arriba tard, i més tard serà quan de veritat siga una realitat.
Ara arriba el PP amb la seua proposta de futur. Benviguda siga, encara que si el PP pretén fer del turisme cultural i sostenible el principal mitjà de vida per als simaters, feina té. No s'ha fet mai res en eixe sentit, llevat de la progressiva recuperació del monestir. Simat no està hui en condicions d'atendre una virtual llau de visitants. No hi ha oferta d'allotjament, no hi ha oferta hotelera, els mitjans de transporte no són bons, i per tant l'accessibilitat com a destinació turística és mala.Posar-se al dia per explotar la capacitat d'atracció del municipi costarà anys, i sense subvencions supramunicipals serà impossible.
Hui per hui, l'única cosa que deixen els visitants a Simat són deixalles que cal netejar. La repercusió econòmica és nul.la, i d'això en tenen la cula en bona part els successius governs municipals.
El monestir és important, però no pot ser l'únic atractiu. El casc antic de Simat està abandonat des de fa anys. Posar-lo a punt per a fer-lo atractiu necessitarà anys i diners. Caldrà començar per frenar la despoblació i incentivar la residència i la rehabilitació d'habitatges. I després caldrà renovar una trama urbana en la que no s'hi ha fet cap intervenció des de fa més de mig segle, és a dir, des de que es varen formigonar, que no quitranar, els carrers. Fer del casc urbà un lloc atractiu i desitjable per a viure, i tornar a fer reviure els carrers de la part antiga serà una tasca difícil.
Com fer que les visites al monestir tinguen repercusió econòmica al municipi? Deixem que el PP ens sorprenga, però en qualsevol cas Arc Iris està disposat a aportar els seus suggeriments. L'associacionisme empresarial, la incentivació de la inversió privada, la professionalització de l'hosteleria, i l'estímul a la creació d'allotjaments turístics seria una bona forma de començar.