divendres, 2 de maig de 2008

BARALLA ENTRE ESTRANGERS I SIMATERS PER UN CONFLICTE DE CONVIVÈNCIA

Dilluns passat es va produir una baralla entre veïns de Simat, els uns estrangers i els altres de casa, per un problema de convivència. Els fets van ocórrer al carrer del Pintor Sorolla, a l'edifici que es coneix popularment com l'ONU, on alguns dels estrangers que hi viuen van començar a llançar objectes per les finestres. Això va provocar les protestes dels veïns, que van acabar en baralla, amb intervenció policial inclosa.
El que hauria de ser un incident sense més conseqüències, amaga al darrere un important problema de convivència que s'agreuja a mesura que passen els mesos, i a mesura que es deterioren les condicions de vida en general a causa de la crisis i el conseqüent augment de l'atur.
La desatenció cap a la integració dels immigrants és un dels assumptes que se li van retraure a l'anterior govern local del PSOE. Amb l'arribada del PP es van posar en marxa algunes actuacions, com el control del lloguer i el cens d'estrangers, i fins i tot es van produir desallotjaments de famílies conflictives, a més de la posada en marxa de mesures destinades a la integració, com el control de l'absentisme escolar. Ara, però, sembla que els propòsits inicials s'han esvaït.
La integració dels immigrants i la convivència és un dels principals reptes que té l'Ajuntament de Simat, a banda de la reactivació ecnonòmica local. Si no es sap, o no es vol, aplicar polítiques que afavorisquen la integració i la convivència, no serà pretenciós aventurar que es poden produir problemes greus.
El PP, que governa a Simat, ha dotat al Govern valencià d'una conselleria d'Immigració, que dirigeix l'incombustible Rafael Blasco. Es tracta d'una conselleria dissenyada només per evitar la jubilació de Blasco. No té cap competència ni pressupost. Les partides per a la integració provenen del Govern central i es distribueixen de forma equitativa entre els municipis amb més immigrants censats. Això sí, el repartiment el fa la Generalitat d'ací. Aniria bé, doncs, que l'Ajuntament de Simat obligara als estrangers que hi viuen al poble a empadronar-se per tal d'optar a més ajudes.
O els simaters assumim que és inevitable el fluxe de persones d'altres països tractant de millorar les seues condicions de vida, i fem un esforç per enfortir la convivència, o les baralles es repetiran. I, o l'Ajuntament assumeix que la immigració és un dels principals reptes, o ens trobarem davant un altre govern local ineficient, incompetent i irresponsable.
La immigració pot ser enriquidora en matèria econòmica i cultural si s'atén i es canalitza de forma adequada. Però pot ser també un problema si es deixa de banda.
Així que, Sebastián, anem per feina mentre sigues l'alcalde.