dissabte, 28 de juny de 2008

L'ALCALDE EXIGEIX AL CONSELL UN PLA INTERDEPARTAMENTAL PER A SIMAT

L'alcalde de Simat, Sebastián Mahíques, va demanar dijous passat a la consellera de Cultura, Trinidad Miró, un pla interdepartamental que involucre a diverses conselleries per a poder millorar Simat en oferta cultural, turisme i millores urbanístiques. Mahiques va fer la petició a la consellera durant una trobada que van mantindre a les Corts al finalitzar el debat sobre la llei de l'antic monestir de la Valldigna.
L'alcalde de Simat va explicar a la consellera de Cultura que si bé el seu departament no podia involucrar-se a major ritme atés que les seues actuacions estan lligades al procés de restauráció del monestir, sí podia involucrar altres conselleries en un pla integral de millora de Simat que no es limitara només a l'entorn del monestir.
La idea que va transmetre l'alcalde a la consellera és que Simat necessita actuacions de renovació urbana i dinamització turística que posen en concordància el casc urbà amb la progressiva recuperació del monestir. Mahíques va recordar que Simat ha estat declarat municipi turístic, i per tant les inversions en la recuperació del monestir i l'activitat cultural haurien de complementar-se amb actuacions de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge per tal de desenvolupar un pla de renovació urbana, i del departament de Turisme per a millorar les ofertes complementàries, l'allotjament, i l'oferta hostelera.
Mahíques vol que siga la consellera de Cultura qui involucre a la resta de departaments del Consell en un pla integral d'actuacions per a Simat.