dilluns, 30 de juny del 2008

S'HA MANIPULAT EL TEXT DEFINITIU DE LA LLEI DE L'ANTIC MONESTIR

El Butlletí Oficial de les Corts Valencianes publica al número vuitanta, de data 24 de juny de 2008, el text definitiu de la llei de l'antic monestir de la Valldigna, tal com ha quedat després de les modificacions introduïdes a la comissió de Cultura.
Arc Iris ha advertit que s'ha produït una errata intencionada o involuntària que no reflexa el que van pactar els grups parlamentaris a l'esmentada comissió. Així, la definició final del monestir recollida a l'apartat c de l'article segon, havia de quedar de la següent forma: "La consideració del Reial Monestir com a centre cívic, institucional i espiritual disponible per a activitats i usos de les institucions i de la ciutadania". No obstant això, la redacció final ha quedat: "La consideració del Reial Monestir com a centre cívic, institucional i religiós disponible per a activitats i usos de les institucions i de la ciutadania". Cal observar la substitució de la paraula "espiritual" per "religiós".
Arc Iris dubta de que haja estat un canvi involuntari i aposta per una jugada del PP per a obrir les portes de l'antic monestir a l'Església Catòlica.
En qualsevol cas, involuntari o intencionat, el canvi de la parauleta suposa una traició al pacte que va propiciar la unanimitat en l'aprovació de la llei, i una manipulació de la voluntat popular. Per tant, estem davant un gest lleig i greu, i Arc Iris demana una rectificació immediata, sobretot perquè els laics podem ser espirituals, però mai religiosos.
AL SEGÜENT ENLLAÇ PODREU LLEGIR EL TEXT DEFINITIU DE LA LLEI.

http://www.cortsvalencianes.es/CIC3/BASIS/BOCV/WEB/BOCV_PDF_V/DDW?W=ID_BOCV=%27VII00080000%27