dimarts, 1 de juliol de 2008

EL FUTUR DE SIMAT POT SER LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

Arc Iris demarà al govern municipal de Simat que part del nou polígon indutrial estiga dedicat de forma íntegra a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), un sector que busca espais personalitzats on concentrar les empreses, i que registra un elevat grau d'ocupació, gairebé sense aturats. A més, les empreses TIC no són contaminants, no generen trànsit de vehicles pesats, no requereixen de grans infraestructures viaries, no les cal una ubicació estretègica determinada, i constitueixen un valor afegit allà on s'hi instal.len.
Per a atraure a les empreses d'aquest sector, el polígon hauria de dissenyar-se de forma específica, amb les característiques pròpies d'aquest tipus d'empresa, i les seues necessitats. És a dir, l'Ajuntament hauria de donar tot tipus de facilitats.
El futur del sector TIC és indiscutible. Vegeu si no la notícia penjada hui al portal Racó Català, on informa d'un estudi impulsat per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) de la Generalitat de Catalunya, segons el qual les empreses d'aquest sector amb seu al Principat tenen previst oferir feina a llicenciats i diplomats en carreres d'enginyeries, informàtica, telecomunicacions i industrials electrònics, així com a graduats de cicles formatius de grau mitjà i superior. L'estudi, el primer que analitza les necessitats de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) al Principat, destaca que es preveu una demanda de més de 20.000 professionals d'aquests sectors per a l'any vinent.Segons l'estudi les TIC és un sector on l'atur és prou baix com per ser considerat "ocupació plena", ja que la taxa d'ocupació dels professionals d'aquest sector és entre 3 i 4 punts percentuals per sobre de la mitjana de tots els titulats universitaris. L'estudi l'ha liderat la Fundació Observatori de la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC), en col·laboració amb el Ctecno i l'Institut d'Estudis Sociològics DEP, i sorgeix de les inquietuds del sector de les TIC per l'evolució de la demanda de professionals experts en tecnologies de la informació i les comunicacions que té en aquests moments.Les dades recollides en l'enquesta posen de manifest que les empreses del sector TIC són les que ofereixen millors oportunitats d'incorporació professional. El 85% de les ofertes previstes per al proper any corresponen a empreses del sector TIC: els darrers vuit anys, el nombre d'empreses d'aquest sector a Catalunya s'ha més que duplicat (de 4.500 empreses el 2000 a 9.500, segons les darreres dades).L'estudi fa una estimació sobre el nombre de professionals del sector, que xifra al voltant de 115.000, que representen un 3,7% sobre el total de la població catalana ocupada. Aproximadament, la meitat d'aquests professionals estan desenvolupant la seva tasca en empreses de serveis o de producció del sector TIC, bé siguin empreses de serveis de telecomunicacions, de desenvolupament de programari, de serveis de suport tecnològic, centres d'R+D+i o altres. L'altra meitat dels professionals estan empleats en empreses d'altres sectors com ara la banca, les assegurances, empreses energètiques, el transport, l'oci i la cultura, l'Administració pública o la gran distribució, entre altres.El perfil d'un professional d'aquest sector és el d'un titulat universitari, ja sigui a nivell d'enginyeria o d'enginyeria tècnica, amb contracte fix, satisfet amb la seva feina, que treballa a jornada completa, i que tant pot treballar en una petita empresa (fins a 10 treballadors) com en una de més gran (> 50 treballadors). Comparativament, els professionals del sector TIC presenten una estabilitat i durada en els seus contractes que estan per sobre dels altres sectors i professions. Els professionals per al disseny i implantació de sistemes i aplicacions informàtiques és el perfil amb més demanda, tant en les empreses del sector TIC com en les de la resta de sectors. Gairebé un 50% de les empreses que preveuen fer incorporacions esperen poder contractar algú amb un perfil d'aquest tipus. En segon lloc es col·loquen els professionals que desenvolupen tasques de suport a usuaris, l'administració de sistemes informàtics i de telecomunicacions, l'assessorament tecnològic i consultoria de sistemes TIC i les feines de recerca, desenvolupament i disseny de nous productes.Les empreses entrevistades manifesten dificultats per poder cobrir les seves necessitats de llocs de treball i fins i tot han de suspendre projectes per manca de professionals. Una de les característiques d'aquest sector és la freqüència en el canvi de feina: les primeres experiències laborals solen durar pocs mesos, ja que els professionals sovint troben oportunitats de millora. De fet, en opinió d'alguns experts, és suficient una experiència sòlida de sis mesos en una empresa per passar a una altra amb un nivell més elevat de remuneració i responsabilitat.