dijous, 3 de juliol de 2008

ARC IRIS CONVOCA UN CONCURS D'IDEES PER A CREAR EMPRESES

L'assemblea d'Arc Iris, màxim órgan executiu de l'agrupació, ha acordat a iniciativa del seu president, convocar un concurs d'idees per a la creació d'empreses a l'àmbit local, com a mesura per a contribuir a la manca de llocs de treball estables i de qualitat, i pal.liar la manca d'estímuls de l'Administració local. L'objectiu del concurs és donar l'oportunitat als joves de treballar al seu poble, i evitar així l'èxode i la crònica descapitalització humana de Simat, on els joves que hi romanen no tenen altres opcions que el treball al camp o a la cooperativa, i aquells amb una mínima qualificació es veuen obligats a treballar fora. Tan trist com sona.
El concurs està dotat amb un premi que consisteix en les despeses de l'assessorament legal, laboral i fiscal per a posar en marxa l'idea guanyadora, i el premi només es farà efectiu en el cas de que el guanyador del concurs tracte de posar en marxa la seua idea.
Els projectes es poden remetre a l'adreça de correu electrònic d'Arc Iris (arciris_simat@yahoo.es) durante el mes de juliol. El jurat, format per persones qualificades del món de l'empresa i membres d'Arc Iris, es reunirà la nit del 31 de juliol, i el premi es lliurarà el 3 d'agots, vespra de les nostres festes, amb un sopar al que seran convidats tots els concursants.
El jurat valorarà la viabilitat econòmica i social del projecte d'empresa, així com la seua sostenibilitat, el nombre i el tipus de llocs de treball que té previst crear, la factibilitat de la inversió inicial, les possibilitats d'èxit, l'acomodació a les activitats i recursos tradicionals de Simat, l'impuls indirecte a altres sectors productius locals, i la seua repercusió als àmbits econòmic, social i mediambiental. Eixos són aspectes que els concursants hauran de valorar quan presenten a concurs el seu o els seus projectes. El jurat ho tindrà en compte a l'hora d'acceptar a concurs la idea, i a l'hora de concedir el premi, que podrà quedar desert.