diumenge, 27 de juliol de 2008

ARC IRIS PROPOSA AL TRIO DE LA VARA QUE DONE LA PLAÇA D'ASSESSOR A MC ARTHUR

L'Agrupació Ciutadana Arc Iris farà una proposta formal per a que el Trio de la Vara done la plaça alliberada d'assesor al general Mc Arthur per haver inspirat i instigat la moció de censura amb el repartiment d'una sèrie de pamflets anònims, que a la fi han resultat ser la base ideològica i estructural del futur govern municipal de Simat.
A Arc Iris estem convençuts de que el general Mc Arthur ha estat l'artífex i l'ideòleg del Pacte del Polit que han signat PSOE, Bloc i ERPV per governar Simat mitjançant una moció de censura que ha tardat 14 mesos en gestar-se. De fet, molts dels pamflets anònims que va repartir Mc Arthur els dies previs a la moció de censura eren en realitat un avanç de l'argumentari que després anava a proporcionar el Trio de la Vara per a justificar la moció de censura.
Es més, es diria que Mc Arthur estava en realitat donant consignes al trio, perquè moltes de les propostes que feia als escrits anònims que ell distribuïa han estat finalment plasmades al Pacte del Polit. Sorprén, si més no, la coincidència amb els temps de permanència a l'alcaldia. Mc Arthur proposava als seus escrits un any d'alcaldia per al Bloc, la resta per al PSOE, i una tinença d'alcaldia per a Esquerra Republicana, el que coincideix amb el repartiment de vares i bastons que finalment ha fet el trio.
Es més, per si hi ha dubtes, Mc Arthur ha estat els darrers dies vanant-se en públic de que els seus escrits han surtit efecte, a més de celebrar la presentació de la moció de censura.
Per eixa afinitat desinteressada, i per l'esforç intel.lectual de distribuir pamflets donant consignes al futur govern local, Arc Iris proposarà al Trio de la Vara que nomene Mc Arthur assessor del nou equip de govern amb sou i cotxe oficial.
Això sí, abans del nomenament, Arc Iris investigarà quin és el vincle de Mc Arthur amb el Trio de la Vara, i sobre tot amb el PSPV, al que el personatge diu pertànyer.