dimarts, 1 de juliol de 2008

LA NOSTRA WEB SUPERA ELS CENT ARTICLES EN NOMÉS TRES MESOS

Én només tres mesos, la web d'Arc Iris ha superat els cent articles publicats, el que suposa més d'una entrada diària. El portal es va estrenar el passat 2 d'abril amb un article del president d'Arc Iris, Marc Cabanilles, dedicat a la celebració del Dia de la Valldigna. Des d'aleshores gairebé a diari Arc Iris ha anat informant de l'actualitat local, i donant el seu punt de vista dels esdeveniments municipals i de la política casolana.
A l'abril s'hi van insertar 29 articles, al maig 27, i la xifra es va disparar al juny, amb 43 articles. Ara, l'1 de juliol, ja en portem tres.
El número de lectors també ha augmentat de forma paral.lela, de les set visites de mitjana diària del més d'abril, a les 45 visites diària que es registren a hores d'ara, fins arribar a les 2.500 visites.
La web d'Arc Iris es hui per hui l´única experiència de premsa diària a Simat, i els lectors ens ho han agraït, sobretot els que viuen fora de Simat.
Les nostres informacions són veraces, objectives i imparcials, sempre tenint en compte que es tracta de respectar la que constitueix la línea ideològica d'Arc Iris. S'ha proporcionat fins ara molta informació de l'actualitat política, de societat, d'economia, d'esport, etc, i també opinions i editorials.
La interactivitat també ha quedat garantida amb l'opció que tenen els nostres lectors de publicar comentaris (n'han entrat a desenes), i fins i tot de remetre articles i col.laboracions a través del correu electrònic d'Arc Iris. El nostre equip de redacció publicarà totes les col.laboracions rebudes sempre i quan no s'atente contra la dignitat i l'honor de persones i/o institucions.